سرویس سان پلاس ، علاوه بر خدمات استاندارد و متداول گارانتی ، مواردی نظیر : شکستگی ، ریزش مایعات و سایر مشکلات فیزیکی را پوشش می دهد . به این معنی که در صورت بروز چنین مشکلاتی ، پس از کارشناسی و تعیین میزان هزینه ، طبق قرارداد و براساس مدت زمان استفاده از کالا درصدی از هزینه تعمیر بعنوان فرانشیز توسط مشتری پرداخت می شود و مابقی هزینه توسط سرویس سان پلاس ، تقبل می گردد . در صورتی که کالا غیر قابل تعمیر تشخیص داده شود ، بر طبق قرارداد فرانشیز محاسبه و مبلغی که به عهده سان پلاس است ، به عنوان پرداختی مشتری ، از خرید بعدی کسر می گردد . (این سرویس سرقت را پوشش نمی دهد .) برای اطلاعات بیشتر و مطالعه قرارداد به منوی <قرارداد سرویس سان پلاس > مراجعه فرمایید .

منو اصلی